عيد فطر
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۱٢ 

بيا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

هلال عيد به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آنکس برد

که خاک ميکده عشق را زيارت کرد

مقام اصلی ما گوشه خراباتست

خداش خير دهاد آنکه اين عمارت کرد

بهای باده چون لعل چيست جوهر عقل

بيا که سود کسی برد کاين تجارت کرد

نماز در خم آن ابروان محرابی

کسی کند که به خون جگر طهارت کرد

فغان که نرگس جماش شيخ شهر امروز

نظر به دُردکشان از سر حقارت کرد

به روی يار نظر کن ز ديده منت دار

که کار ديده نظر از سر بصارت کرد

حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

اگرچه صنعت بسيار در عبارت کرد

 

عيد همگی مبارک. نماز و روزه هاتون قبول .


کلمات کلیدی: