خوشحالی
ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/۱٠ 

ممولم صحيح و سالم و سرحال برگشت. برام يک عالمه هم شکلات آورد. جای همگی خالی. من هم همه اتفاقهايی رو که اين چند روزه افتاده بود٬ براش کلمه به کلمه تعريف کردم و خيالم راحت شد! آخيش... سر دلم مونده بود! مخصوصا که يک روزش هم رفته بودم خونه خاله ش٬ مهمونی و ونجا هم کلی اتفاق افتاده بود. نمی شد که نگم!!!

آقايون٬ بهم نخندين. ما خانمها دلمون به همين تعريف کردن ها و گفتن ها خوشه. می خوايم اينجوری فقط رابطه برقرار کنيم. حتی اگه حرفهامون به نظر شما آقايون خاله زنکی بياد و سر سوزنی هم براتون جالب نباشه. لطفا تحمل کنين!!

فردا هم که عيده. برين خوش باشين و خوش بگذرونين. عيد همه تون هم مبارک.

 

پ.ن: راستی توجه کردين هوا اين چند روزه چه خوب شده؟ جون می ده برای پيک نيک. خوش به حال اونهايی که ميرن.


کلمات کلیدی: