خداحافظی با مرد هميشه خندان
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٥/۱۳ 

هر چی رو می خواستم در مورد خاتمی بنويسم٬ اين خانوم نويسنده عزيز! قبلا نوشته بود! خب تقصير من چيه٬ هم قلمش از من بهتره٬ هم خطش! هم حافظه ش٬ هم ادبياتش٬ هم ... هرچی که به مغز من می رسه و دارم تو مغزم باهاش کلنجار می رم که يه انشای خوب براش پيدا کنم و بنويسم٬ اون زودتر و قشنگ تر نوشته!!


کلمات کلیدی: