دور دوم٬ بدبخت تر از دور اول!
ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٢٩ 

اينهمه نفس زديم٬ حرف زديم٬ حنجره مونو پاره کرديم و در مورد انتخابات داد سخن داديم ٬ آخرش هم ملت محترم شهيد پرور هميشه در صحنه بين بد و بدتر و افتضاح دقيقا هم اونی رو انتخاب کردند که .... چی بگم؟!

ای خدا کارمون به کجا کشيده که حالا بايد بريم با دست خودمون به اين يکی رای بديم از ترس اين که گير اون يکی نيفتيم.

واقعا چه انگيزه ای در مردم باعث شد که احمدی نژاد رو به معين يا حتی قاليباف ترجيح بدند؟ من که شخصا حاضر بودم محسن رضايی رئيس جمهور بشه اما احمدی نژاد لطف کنه و همون شهردار باقی بمونه و ما رو از خدمات صادقانه اش در مقام رئيس جمهور محروم کنه!!!!!

اما من شخصا احتمال تقلب رو خيلی کم می دونم٬ اگر هم کسی می خواست تقلب کنه٬ رفسنجانی که زورش بيشتر بود٬ خوب اون تقلب می کرد و کار رو يکسره می کرد که کارش به دور دوم نکشه و مجبور نشه با کسی مثل احمدی نژاد رقابت کنه. از طرفی هم شايد اين کارو کردن که ما از مرگ به تب راضی بشيم٬ چه ميدونم والله!!

خودت آخر و عاقبت ما را ختم به خير بفرما!! (اگر راهی برای عاقبت به خيری باقی گذاشته باشند!!!)


کلمات کلیدی: