آدم بی جنبه به اين می گن!!
ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٢٠ 

ببينم!

اين خيابون های تهرون از وقتی من رانندگی می کنم پر از چاله چوله شده يا از اول همينجوری بودن؟

بعضی از اين راننده ها تازگيها انقدر بد رانندگی می کنن يا از اول همينوری می رفتن؟

بعضی از اين عابرای پياده تازگيها مثل (دور از جون) شتر می پرن وسط خيابون يا از اول همين کارو می کردن؟

از وقتی من پشت ماشين می شينم جای پارک پيدا نمی شه يا از قبل هم همينطور بود؟

اين پليس ها تازگی ها انقدر تيز و زرنگ و وظيفه شناس شدن و تند تند آدم و جريمه می کنن٬ يا هميشه همينجوری بودن؟

من هميشه انقدر افتضاح رانندگی می کردم يا تازگی ها اينجوری شدم؟!! يا چون قبلا ماشين ماله پدرخان بود دست و دلم نمی لرزيد و هرجوری می خواستم می روندم؟!!

نکنه يه موقع فکر کنين من نديد بديد و تازه به دورون رسيده و خدای نکرده بی جنبه هستم ها؟!!!

اما چه کنيم ديگه... اين روزها صاحب يه چيزی شدن انقدر سخت و غير ممکنه که بايد ۶ چشمی مال و اموالتو بپايی!!

اما يه چيزی! به نظرتون ما اگه ماشين نمی خريديم اعصاب و فکرمون راحت تر نبود؟!!!!


کلمات کلیدی: