ارتحاليدی!
ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/۱٥ 

سلام گرم به همگی

اميدوارم تعطيلات ۲-۳ روزه به همه تون خوش گذشته باشه.

اميدوارم بيعتتون با رهبری تجديد شده باشه.

اميدوارم ميثاقها همه سفت و محکم بسته شده باشه.

اميدوارم مشت هاتون محکم به دهان استکبار جهانی اصابت کرده باشه.

رفتين مرقد امام؟ عزاداری کردين؟ روز ارتحال رو گرامی داشتين؟

نکنه يه موقع غفلت کنين ها؟

می خواستين اين بار يه بيعت سفت و قايم مدت دار بکنين که دم به ساعت شل نشه و احتياج به تجديد و تمديد نداشته باشه.

ما که رفتيم و فيض برديم. جاتون خالی با دوستان و آشنايان رفتيم باغ خاله جان و سه روز استراحت باحال توپ جا کرديم و دعا کرديم به جان رهبر فعلی و رهبر قبلی که دل ما رو شاد کردن!

فعلا خوش باشيد تا بعد.


کلمات کلیدی: