سوء استفاده از موقعيت!
ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۱٤ 

زمان: دو هفته پیش. ساعت ۶ صبح.

مکان: توی رختخواب!

من: ممولی! ممولکم!

ممول(با چشمهای چپ شده و خوابالود): هوم م م ...؟!

- می گم که ...!

- اوهوم!

- فقط می خواستم بگم اگر بچه مون یه روزی از من پرسید مامان چرا چشمهای من چپه؟ من بهش می گم چون من یه روز که تو توی دلم بودی٬ دلم حلیم خواست٬ اما بابات خوابش می اومد٬ نرفت برام بخره! برای همین هم چشمای تو چپ شد!!!

ممول:  

من:  


کلمات کلیدی: